Undangan Tachnikal Meeting dan Sebagai Pengisi Acara Adi Fiesta 2014