Songsong 1 Muharram, SDN Bulak Rukem I Gelar Pawai