Sekolah Kebangsaan, Bangkitkan Semangat Perjuangan