PENAMBAHAN BERKAS SURAT PERNYATAAN TELAH LULUS SARJANA (S-1), BAGI GURU LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2019