Pembekalan Unas CBT, Tandai Penutupan Raker Kepala Sekolah