Melalui SMBD, Selaraskan Dunia Pendidikan dengan Dunia Kerja