Kepada

Yth. Kepala Sekolah (terlampir)

di -

   SURABAYA

UNDANGAN TES TULIS PPS 2019